Akademik

    Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Postoperative lumbosacral instability: Proposal of a new classification based on etiology. Sait Naderi, Özgür Akşan, Süleyman Men, Levent Fırat, Tansu Mertol, M. Nuri Arda. World Spine Journal 2: 16-21, 2007
 1. Difference between generic and Multiple Sclerosis-specific quality of life instruments regarding the assessment of treatment efficacy.Ozakbas S, Akdede BB, Kösehasanogullari G, Aksan O, Idiman E. Journal Of The Neurological Science 5/2007; 256/1 – 2/30-34/2007

    Ulusal Dergilerlerde Yayınlanan Makaleler

 1. Odontoid fractures: Sait Naderi, Özgür Akşan, Feridun Acar, Tansu Mertol, Nuri Arda: Turkish Neurosurgery 16: 81-84, 2006
 1. Pediatrik Kafa Travmaları, Özkara E, Yuceer N, Akşan O, Arda MN, İnanıcı MA., Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (1): 7-12 (2010).

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. Difference betweengeneric and MS- spesific quality of life instruments regarding the assessment of treatment efficacy. Özakbaş S, Akdede B, Akşan Ö, Karahasanoğulları G, Uzunel F, İdiman E.  20th Congress Of European Commitee for Treatment and Research in Multipl Sclerosis. October 6-10, 2004. Austria
 1. Postlaminectomy lumbosacral instability. Sait Naderi, Özgür Akşan, Levent Fırat, Tansu Mertol, Nuri Arda.7th International Congress on Spine. April 14-17, 2005, Hotel Pine beach City, Belek, Antalya
 1. Pediatric Cranial Traumas. Erdem Özkara, Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Mehmet Nuri Arda, M Akif İnanici. Fifth Congress Of The Balkan Academy Of Forensic Sciences. 3-7 June 2007, Ohrid, Republic of Macedonia
 1. A rare cause of S1 radiculopathy: perineural (Tarlov) cyst: Özgür Akşan , Nail Özdemir,, Hakan Sinan Yılmaz. 14th European Congress of Neurosurgery (EANS 2011) Rome, Italy. October 9 – 14, 2011. ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ

      Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. Spinal Meningoseller: 15 Olgunun gözden geçirilmesi. Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M.Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Hidrosefali tanısıyla ventriküloperitoneal şant cerrahisi yapılan çocuklarda görülen komplikasyonlar: Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M. Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Odontoid fraktürleri. Sait Naderi, Özgür Akşan, Feridun Acar, Tansu Mertol, Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Çocuklarda kafa travmaları: 106 olgunun gözden geçirilmesi. Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M. Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Posterior Sirkülasyon Anevrizmaları: Feridun Acar, Özgür Akşan, Salih Sayhan, Levent Fırat, Serhat Erbayraktar, Ümit Acar, Metin Güner. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Orta Serebral Bifurkayson Anevrizmasında BT Anjiografinin Cerrahi Önemi: Feridun Acar, Özgür Akşan, Serhat Erbayraktar, Süleyman Men, Levent Fırat, Nuri Arda, Metin Güner. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Aegina’lı Paulus ve spinal cerrahi. Sait Naderi, Feridun Acar, Özgür Akşan, Salih Sayhan. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya
 1. Kırsal Kesimde Bir Kaza: Patates Sökme Makinesine Bağlı Skalp Tam Kat Ayrılması ve Servikal Spinal Yaralanması Olan Olgu: Ünverir P, Akşan Ö, Mertol T, Arslan ED, Akıncı Ö, Men S, Karcıoğlu Ö. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005. Silence Beach, Side  –  Antalya
 1. Genel ve MS özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğin değerlendirmedeki farkları: Özakbaş S, Akdede B, Akşan Ö, Karahasanoğulları G, Uzunel F, İdiman E. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29/09/2004- 30/10/2004, Antalya
 1. Multipl Sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. Relaps ve Remisyon dönemlerinin karşılaştırılması. İdiman E, Özakbaş S, Akşan Ö, Karahasanoğulları G. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29/09/2004- 30/10/2004, Antalya
 1. Laminektomi Sonrası Lumbosakral İnstabilite: Nader S, Akşan Ö, Mertol T, Arda N. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005
 1. Akciğer gelişim yetersizliği ile birlikte posthemorajik hidrosefalisi olan prematür olguda ventrikülosubgaleal şant. Yüceer N, Akşan Ö, Mertol T, Arda N. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005
 1. Suprotentorial Kitle ve Siringomyeli. Sayhan S, Kalamci O, Akşan Ö, Erbayraktar S, Acar Ü. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005
 1. Ankilozan spondilitte gelişen instabil servikal omurga yaralanmasında ortez uygualamasının yeri: Olgu Sunumu. Akşan Ö, Sayhan S, Erbayraktar S, Güner M.Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005
 1. Lumber radiküler etkilenmeyi taklit eden intrakranyal patoloji: Olgu Sunumu.      Akşan Ö, Sayhan S,Fırat L, Bayraktar B, Erbayraktar S, Acar Ü. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005
 1. Özürlü çocukların ebeveynlerindeki spinal problemler. Özer E, Salık Y, Kalemci O, Yurtsever C, Yücesoy K, Akşan Ö. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

 

Uzmanlık Tezi

Tavşanda radyofrekans disk nükleoplastisnin intervertebral disk dokusuna etkileri
TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI
İzmir 2007

Uzmanlık Sonrası Kurslar

 • II. Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (9-10 Eylül 2011 İstanbul)
 • Certificate of Attendance, 14th European Congress of Neurosurgery ( October 9-14, 2011, Rome, Italy)
 • Gamma Knife Radyocerrahisi Eğitim Programı, Dr. Selçuk Peker ( 13 Nisan 2012, İstanbul)
 • Omurga Cerrahisinde Olgu Çzöümlemeleri, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu (26-29 Eylül 2013)
 • Practical Application of the Cryoneurolysis Method in Pain Management Procedures, Ph.D.Jan Furtak, M.D. ( October 25th, 2013 Berlin, Germany)
 • Epiduroskopi Uygulama Teknikleri, Canlı Epiduroskopi Çalıştayı ( 7Mart 2014 Antalya)
 • İleri Spinal Cerrahi Kursu, Dr. Mehmet Zileli (22-24 Kasım 2013, İzmir)
 • Epiduroscopy: Exploration and Treatment of the Epidural Space (19th March 2014, Porto Viro, Italy)
 • Lumbosakral Bölgede Girişimsel Ağrı Uygulamaları, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu (29 Mart 2014)
 • Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Cerrahisi Grubu (25-28 Eylül 2014)
 • 1st International Symposium of High-Tech Spine Surgery, The Catholic University, St. Mary’s Hospital, Seoul, Korea (17-19 July 2014, South Korea)
 • 1. Acıbadem Gamma Knife Sempozyumu, Dr. Selçuk Peker (22 Mart 2014, İstanbul)
 • İleri Spinal Cerrahi Kursu, Dr. Mehmet Zileli (4-6 Aralık 2015, İzmir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*